Gyvenamosios vietos klausimai

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiam) apie jiems nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Paslaugos aprašymas Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgaliotas asmuo turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti informaciją apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.
Paslaugos kategorija Gyvenamosios vietos deklaravimas
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Gyvenamosios vietos deklaravimas (pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus į Lietuvos Respubliką ilgiau nei 183 dienoms per metus)
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Božienė tel. 846 39 61 87
Paslaugos vykdytojas Rūta Baltrušaitienė tel. 8 46 39 61 02
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą prašymą (pildoma vietoje);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR pasą arba tapatybės kortelę, ES piliečiai – užsienio pasą arba tapatybės kortelę ir iš Migracijos skyriaus gautą pažymą apie teisę gyventi LR, ne ES piliečiai - leidimą gyventi LR);
3. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės
2. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
D.U.K.
Informacija Interesantai Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g.11, 1 kab.) priimami pagal išankstinę registraciją. Registruotis galima tel. (8 46 ) 39 61 02, el. paštu ruta.baltrusaitiene@klaipeda.lt; dana.zemguliene@klaipeda.lt.
Darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12 val. iki 12.45 val. – pietų pertrauka) Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o nesant techninių sąlygų, kai tik atsiras minėtos sąlygos.
Paslauga teikiama neatlygintinai.

Informacija atnaujinta 2019-07-10 13:15:17