Reikia pagalbos

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos skyrimas

Paslaugos aprašymas Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslauga skiriama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims, šeimos steigėjams, dalyviams bei siekiantiems jais tapti, deklaravusiems gyvenamąją vietą ar gyvenantiems Klaipėdos mieste, kuriems nustatytas pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos poreikis.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą sudaro: atranka, informavimas, konsultavimas (įskaitant tęstinį), mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį), tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinės pagalbos organizavimas, savitarpio paramos grupių organizavimas. Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos sudėtis nustatoma pagal paslaugos gavėjo poreikius.

Prašymą-paraišką pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugai gauti raštu pateikia asmuo, siekiantis tapti globėju (rūpintoju), įvaikintoju, šeimynos steigėju, dalyviu, globėjas (rūpintojas), įvaikintojas, šeimynos steigėjas, dalyvis paslaugą teikiančiai įstaigai – BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui, Debreceno g. 48.

Asmuo apie sprendimo dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos skyrimo priėmimą informuojamas asmens nurodytu būdu.
Asmeniui sprendimo kopiją dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos skyrimo įteikia BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Marytė Žukienė tel. (8 46) 39 63 02
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Globojamo (rūpinamo)ar įvaikinto vaiko gimimo liudijimas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Globos (rūpybos) nustatymo ar įvaikinimo dokumentai.

Esant poreikiui, gali būti prašomi ir kiti dokumentai
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T2-48 „Dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Debreceno g. 48, 16 kab. mob. 8 630 043 81
gerovescentras@gmail.com, vkc.globa@gmail.com

Informacija atnaujinta 2019-07-04 14:38:06