Reikia pagalbos

Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

Paslaugos aprašymas Nepriklausomybės gynėjo teisinis statusas pripažįstamas asmenims, kurie:
žuvo dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
buvo sužaloti dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.
Nukentėjusio asmens teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams: žuvusiųjų vaikams (įvaikiams);
žuvusiųjų našliams (našlėms);
žuvusiųjų tėvams (įtėviams);
asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. –invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, sutuoktiniams;
asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. –invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, įvykių metu buvusiems nepilnamečiams vaikams (įvaikiams);
asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. –invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvams (įtėviams).
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl nepriklausomybės gynėjo pažymėjimo išdavimo
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą (sužalotiems asmenims);
žuvimo faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą (jeigu statusas pripažįstamas po mirties);
žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams – žuvimo faktą patvirtinančią Generalinės prokuratūros išduotą pažymą ir giminystės ryšį su žuvusiu nepriklausomybės gynėju įrodančius dokumentus;
nepriklausomybės gynėjų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. –invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimų nariams – nepriklausomybės gynėjo darbingumo lygio pažymos (invalidumo pažymėjimo) nuorašą ir giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašus;
dvi nuotraukas (2 x 3).
Giminystės ryšius įrodantys dokumentai
pateikiami tuo atveju, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000-03-29 įsakymas Nr. 36 „Dėl nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2018-01-08 11:41:42