Duomenų pateikimas ir išdavimas

Nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio mokėtojų (fizinių ir juridinių asmenų) paklausimų ir raštų dėl nustatytų mokesčių tarifų Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje priėmimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, mokantiems nekilnojamojo turto mokestį, žemės mokestį ir norintiems gauti informaciją apie nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio tarifą Klaipėdos miesto savivaldybėje.
Prašymai dėl informacijos apie nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio tarifą Klaipėdos miesto savivaldybėje gali būti pateikiami žodžiu arba raštu.
Paslaugos kategorija Valstybinės žemės ir kito turto administravimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Mokesčių skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Petraitienė tel. 8 46 39 60 13
Paslaugos vykdytojas Tadas Kirstukas tel. 8 46 39 60 22
Aprašymas interesantui Informacija apie žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
2. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas
Informacija atnaujinta 2019-03-29 15:01:39