Reikia informacijos

Miesto kraštovaizdžio tvarkymo pasiūlymų vertinimas, rengimas, konsultavimas kraštovaizdžio klausimais

Paslaugos aprašymas Teikia informaciją dėl darbų, susijusių su kraštovaizdžiu, rekreacinių teritorijų ar želdynų planavimu.
Paslaugos kategorija Architektūra
Gyvenimo atvejai Reikia informacijos
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Almantas Mureika tel. 846 39 61 61
Paslaugos vykdytojas Rima Pletkauskienė tel. 8 46 39 61 56
Prašymo forma (-os) Prašymas konsultuoti miesto kraštovaizdžio tvarkymo klausimais
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (2007-06-28 Nr. X-1241)
3. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-719)
4. Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-12-01 nutarimu Nr. 1526)
5. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343)
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 57
Informacija atnaujinta 2018-03-26 15:35:48