Duomenų pateikimas ir išdavimas

Likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimo ir pažymų apie perdavimą (neperdavimą) tolesniam saugojimui išdavimas

Paslaugos aprašymas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Archyvas priima saugoti likviduotų Klaipėdos miesto likviduotų juridinių asmenų dokumentus tolesniam saugojimui.
Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems Klaipėdos mieste registruotą įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus.
Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriems teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui.
Archyvas taip pat išduoda pažymas, kad juridinis asmuo neperdavė saugoti likviduotų Klaipėdos miesto likviduotų juridinių asmenų dokumentus tolesniam saugojimui.
Paslaugos kategorija Archyvinių dokumentų tvarkymas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas
Atsakingas dalinys Archyvas
Paslaugos vadovas Živilė Trynkinienė tel. 846 39 32 24 tel. mob. +370698 36279
Paslaugos vykdytojas Dalia Pozneckienė tel. 846 39 61 30
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl likviduojamos įmonės dokumentų perdavimo toliau saugoti
Prašymas dėl pažymos išdavimo dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų neperdavimo toliau saugoti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas (jei įmonę likviduoja įmonės įgaliotas asmuo)
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
3. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“
6. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-12-27 įsakymas Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
7. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“
8. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-12-20 įsakymas Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“
Informacija Archyvo pažymos išduodamos Savivaldybės administracijos archyve, 117 kab., Liepų g. 11, Klaipėda.
Tel. (8 46) 39 61 30.
Prašymai priimami:
pirmadienį 9–13 val., antradienį, ketvirtadienį
9–12 val., trečiadienį 13–18 val.
Informacija atnaujinta 2014-10-06 18:01:49