Užsiimate verslu

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

Paslaugos aprašymas Įmonių turimos licencijos turi būti patikslintos, kai:
1. licenciją turinti įmonė pakeičia licencijoje nurodytą įmonės pavadinimą arba teisinę formą ar buveinę;
2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams arba teisės aktų nustatyta tvarka įmonei suteikiamas naujas įmonės kodas, arba keičiasi kiti tiesiogiai nuo įmonės nepriklausantys licencijos rekvizitai;
3. numatomos papildomos arba keičiamos prekybos tabako gaminiais vietos, arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Asta Šnepetienė tel. 846 39 61 23
Prašymo forma (-os) Paraiška
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Paraišką, kurioje nurodoma:
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
4. duomenys, kurie turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;
dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
licencijos originalą (pateikiama, priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1458 ”Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimas Nr. 1450 "Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios"
4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-05-19 įsakymas nr. AD1-840 „Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VMI prie FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52421
Paslaugos kaina 112 Eur
Informacija Informacija teikiama: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje, Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.,
tel. (8 46) 39 61 72, 39 61 20
Informacija atnaujinta 2016-11-18 14:25:01