Užsiimate verslu

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Paslaugos aprašymas Licencija suteikia teisę juridiniam asmeniui neterminuotą laikotarpį verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Įmonei, turinčiai licenciją, leidžiama parduoti ir (ar) laikyti tabako gaminius tik tose vietose, kurios įrašytos į licenciją.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Asta Šnepetienė tel. 846 39 61 23
Prašymo forma (-os) Paraiška
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Paraiška, kurioje nurodoma:
1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
2. įmonės steigėjų ir vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai. Tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;
3. kokios rūšies licencijos prašoma;
4. prekybos tabako gaminiais vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojui, ir jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas). Tais atvejais, kai įmonė numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilio-parduotuvės (kaimo vietovėse) arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (orlaiviuose, laivuose, traukiniuose), nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;
5. prekybos tabako gaminiais vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės (kaimo vietovėse) arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse. Tais atvejais, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės (kaimo vietovėse), vietoj prekybos tabako gaminiais vietos adreso nurodomi automobilio-parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;
6. sandėlio adresas (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse);
7. kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimas Nr. 1450 "Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios"
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1458 ”Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-05-19 įsakymas nr. AD1-840 „Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo"
D.U.K.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VMI prie FM
Bankas AB Swedbank
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52421
Paslaugos kaina 190 Eur
Informacija Informacija teikiama: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje, Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.,
tel. (8 46) 39 61 72; 39 61 20
Informacija atnaujinta 2016-11-16 15:43:47