Užsiimate verslu

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama įmonei, norinčiai panaikinti licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Asta Šnepetienė tel. 846 39 61 23
Prašymo forma (-os) Paraiška
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Licencijos originalą
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimas Nr. 1450 "Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios"
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1458 ”Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-05-19 įsakymas nr. AD1-840 „Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija Informacija teikiama: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje, Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.,
tel. (8 46) 39 61 72; 39 61 20
Informacija atnaujinta 2016-04-04 09:16:43