Užsiimate verslu

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Paslaugos aprašymas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija išduoda šias neterminuotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų.
3. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento.
4. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Asta Šnepetienė tel. 846 39 61 23
Prašymo forma (-os) Paraiška
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymą, kuriame nurodoma:
1.1. įmonės rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
1.2. įmonės steigėjų, vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (nurodomi tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo);
1.3. prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai;
1.4. komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas);
1.5. ar prekybos vieta nėra įrengta laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose, taip pat prie šių įstaigų ir maldos namų ne arčiau kaip 50 m atstumu;
1.6. tais atvejais, kai atstumas yra mažesnis kaip 50 metrų, tačiau yra raštiškas šių įstaigų vadovų ir religinių bendruomenių sutikimas, konkretų sprendimą priima savivaldybės taryba;
1.7. jeigu įmonė nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialioje prekybos vietoje, kurioje alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams, tai turi būti nurodoma paraiškoje;
1.8. kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą.
2. Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jeigu įmonė privalo jį turėti).
3. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus.
4. Valstybės įmonės Registrų centro pažymos apie pastato (patalpos), kuriame bus vykdoma prekyba alkoholiniais gėrimais, teisinę registraciją kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė privalo jį turėti).
5. Patalpų nuomos sutartį, jei patalpų nuomos sutartis sudaryta iki vienerių metų. Jei sutartis sudaryta daugiau nei vienerių metų terminui, sutartis registruojama Registrų centre.
6. Nustatytas 50 metrų atstumas nuo laisvės atėmimo, karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir maldos namų skaičiuojamas kaip artimiausias kelias, nueitas nuo prekybos ar viešojo maitinimo įmonės įėjimo iki įėjimo į prieš tai išvardintas įstaigas, vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis (atstumas turi būti pagrįstas prie prašymo licencijai gauti pridedamu situacijos planu masteliu 1:500).
7. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl licencijos išdavimo).

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, gavusi įmonės ar Europos Sąjungos juridinio asmens ar jo filialo paraišką išduoti licenciją, siekdama nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti išduota licencija (išskyrus vienkartines licencijas), raštu kreipiasi į:
Informatikos ir ryšių departamentą;
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą;
Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą;
Teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių;
Teritorinę muitinę.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 "Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"
3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-05-29 sprendimas Nr. T2-237 "Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ”Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
5. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
D.U.K.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VMI prie FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52321
Paslaugos kaina 490 Eur
Informacija Informacija teikiama: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje, Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab., tel. (8 46) 39 61 72, 39 61 20
Informacija atnaujinta 2016-11-16 15:40:15