Užsiimate verslu

Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais pakeitimo (patikslinimas, papildymas) dublikato išdavimas

Paslaugos aprašymas Leidimas papildomas, kai:
1. norimi įrašyti nauji nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir kodai;
2. norima įrašyti naujus degalinės įrenginius (talpyklas ir (ar) degalų įpylimo kolonėles). Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus.
Leidimas patikslinamas, kai:
1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;
3. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus naftos produktų terminalų (sandėlių), talpyklų adresus arba keičiasi prekybos nefasuotais naftos produktais vietos (terminalo (sandėlio) adresas;
4. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus dujų terminalų, sandėlių ir rezervuarų adresus arba keičiasi prekybos dujomis vietos, terminalo, sandėlio adresas;
5. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą);
6. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).
Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:
1. prarandamas;
2. sugadinamas.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Asta Šnepetienė tel. 846 39 61 23
Prašymo forma (-os) Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais
Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais
Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatą
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Jei leidimą norite papildyti / patikslinti:
1. Prašymas. Prašyme papildomai nurodoma turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data.
2. Deklaracija apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams.
3. Kiti dokumentai, kurių reikia leidime įrašytiems duomenims papildyti ir (ar) patikslinti.

Jei norite gauti dublikatą:
1. Prašymą (jame nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti leidimo dublikatą);
2. Sugadinto leidimo originalą, jeigu leidimas buvo išspausdintas popieriuje.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Deklaracija apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-02 įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VMI prie FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52521
Paslaugos kaina 112 Eur
Informacija Informacija teikiama: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje, Liepų g. 11, Klaipėda, 114 kab.,
tel. (8 46) 39 61 72; 39 61 20
Informacija atnaujinta 2016-11-29 13:52:26