Problemos mieste

Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, pašalinimo ar kitokio pašalinimo darbams išdavimas

Paslaugos aprašymas Interesantas pateikia nustatytos formos prašymą Aplinkos kokybės skyriui. Skyriaus specialistas, dalyvaujant interesantui ar jo atstovui, įvertina želdinių būklę natūroje ir parengia leidimą. Leidimas suderinamas su atitinkamomis institucijomis, pasirašomas Aplinkos kokybės skyriaus vedėjo ir išduodamas interesantui. Esant neaiškiai prašymo argumentacijai, želdynų būklę vertina prie savivaldybės sudaryta želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija arba atliekama želdinių ekspertizė.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Aplinkos ir kokybės gerinimas ir apsauga
Gyvenimo atvejai Problemos mieste
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Aplinkos kokybės skyrius
Paslaugos vadovas Rasa Jievaitienė tel. (8 46) 39 60 19
Paslaugos vykdytojas Rasa Jievaitienė tel. (8 46) 39 60 19
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Išduodant leidimą pagal planavimo dokumentus, turi būti pateikta:
Statybos leidimo kopija;
Sklypo planas (schema).
Išduodant leidimą daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriams, turi būti pateikta:
Gyventojų prašymai arba susirinkimo protokolo kopija.
Kai želdiniai naikinami atlygintinai su įpareigojimu pasodinti naujus – pateikiamas apželdinimo planas (schema).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-389 patvirtintos Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės
Informacija Išsamesnė informacija tel.: (8 46) 39 60 19, 39 63 16
Informacija atnaujinta 2019-06-05 11:09:29