Duomenų pateikimas ir išdavimas

Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas

Paslaugos aprašymas Leidimas, leidžia organizuoti renginius Klaipėdos miesto viešojo naudojimo teritorijose.
Prašymas gauti leidimą organizuoti renginį pateikiamas raštu Savivaldybės administracijos direktoriaus vardu. Prie prašymo gali būti pridėta papildoma informacija apie renginį (programa, renginio aprašymas, schemos ir kt.). Atsiimti pasirašytus leidimu gali renginio organizatorius arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai.


Administracinės paslaugos suteikimo trukmė:

Jei prašymas pateiktas 20 dienų iki renginio, atsisakymas išduoti leidimą pateikiamas raštu per 5 darbo dienas.
Jei prašymas pateiktas likus 5 dienoms iki renginio, atsisakymas išduoti leidimą pateikiamas raštu per 3 darbo dienas.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Viešieji renginiai
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Viešosios tvarkos skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Vintilaitė tel. 846 41 27 22 tel. mob. +370695 67391
Paslaugos vykdytojas Rita Mikluševičiūtė
Prašymo forma (-os) Prašymas leisti organizuoti renginį viešojoje vietoje Klaipėdoje
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas, kuriame turi būti nurodyta:
* organizatoriai (institucija, asmuo arba asmenų grupė, jų adresai, vardai, pavardės, telefonai, el. paštas);
* organizatorių paskirtas atsakingas asmuo (adresas, vardas ir pavardė, telefonų Nr., el. paštas);
* renginio pavadinimas, turinys, forma (šventė, mugė, varžybos, koncertas, teatralizuotas renginys, meninė akcija), renginio tipas (komercinis, nekomercinis);
* laikas (data, valanda, renginio trukmė bei visa trukmė nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo);
* vieta, teritorija arba renginio metu organizuojamų eitynių ar procesijų maršrutas, laikinų statinių (scenos, užtvarų, prekybos taškų ir kt.), jeigu tokie numatomi, išdėstymo schemos;
* numatomas dalyvių arba žiūrovų skaičius ir kam, kokiai auditorijai skirtas renginys;
* organizatorių įsipareigojimai, pavyzdžiui, užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, nurodant būdus ir priemones; palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą po renginio ir kt.;
* organizatorių pageidavimai – leisti prekybą, apriboti eismą, palaikyti viešąją tvarką ir kt.;
2. Su prašymu renginio organizatorius privalo pateikti ir dokumentus ir (ar) jų kopijas būtinus numatomai veiklai ar darbams, kuriems būtini specialūs leidimai ar licencijos (pvz., atrakcionai, fejerverkai, scenų, konstrukcijų montavimas, darbas su elektrine įranga ir kt.), turėti reikiamus atitinkamų institucijų leidimus arba licencijas tai veiklai.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T2-410 patvirtintos Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklės
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Bankas Swedbank AB
Sąskaitos numeris LT337300010131393528
Paslaugos kaina Leidimai nekomerciniam renginiui išduodamas neatlygintinai;
Leidimai komerciniams renginiams išduodami sumokėjus vietinę rinkliavą, nustatytą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-63 ir patvirtinus tai dokumentais.
Informacija Informacija tel. (8 46) 218581,
el. paštu. rita.mikluseviciute@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2019-03-14 14:57:28