Užsiimate verslu

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu išdavimas

Paslaugos aprašymas Leidimai prekiauti ir teikti paslaugas renginių metu išduodami juridiniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą, ir fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Rimantas Armonas tel. 846 39 61 17
Prašymo forma (-os) Prašymas Jūros šventei
Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.
Renginio organizatoriaus sutikimą.
Įmonės registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo pažymos arba atitinkamos veiklos verslo liudijimo kopiją. Jeigu prekiaujama savo gamybos žemės ūkio ir (ar) maisto produktais – ūkininko pažymėjimo arba dokumento, patvirtinančio žemės valdymą ar naudojimą, kopiją.
Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, jeigu prekiauti arba teikti paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka jis yra privalomas, kopiją.
Prašymas leidimui gauti prekiauti ar teikti paslaugas Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu pateikiamas renginio organizatoriaus nurodytu būdu, adresu ir tvarka.
Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas švenčių, masinių renginių metu išduodamas tik šventės, masinio renginio trukmės laikui. Minimalus prekybos ar paslaugų teikimo vietos šventinės ar masinio renginio mugės teritorijoje plotas – 4 m2.
Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas neišduodamas švenčių, masinių renginių, kurie organizuojami ne valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje, metu, išskyrus atvejus, kai įmonė teikia viešojo maitinimo paslaugas ir prekiauja alkoholiniais gėrimais.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos 2000 m. birželio 13 d. Rinkliavų įstatymas Nr. VIII - 1725
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T2-141 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994-07-07 įstatymas Nr. I-533
4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. AD1-2014 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose prašymų leidimams gauti priėmimo, derinimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, prekybos ir paslaugų teikimo laiko apribojimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Bankas AB "Šiaulių bankas"
Sąskaitos numeris LT577180500001130642
Įmokos kodas 53421
Paslaugos kaina Rinkliavos dydžiai, teikiant paslaugas visų Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje:
1. už 1,00 m2 paslaugų teikimo ploto visose paklausumo zonose:
2. iki 50,00 m2 – 7,5 Eur;
3. 51,00–100,00 m2 – 5,7 Eur;
4. 101,00–200,00 m2 – 4,0 Eur;
5. 201,00–400,00 m2 – 2,2 Eur;
6. 401,00–1000,00 m2– 1,5 Eur;
7. daugiau kaip 1000,00 m2 – 1,7 Eur.

Rinkliavos dydžiai, prekiaujant visų Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje:
1. už 1,00 m2 prekybos ploto mažmeninei prekybai mugėje:
2. mažiausio paklausumo zonoje – 23 Eur;
3. vidutinio paklausumo zonoje – 32 Eur;
4. didžiausio paklausumo zonoje – 40 Eur;
5. už 1,00 m2 prekybos ploto nestacionariosioms lauko kavinėms visose paklausumo zonose bei mažmeninei prekybai ne prekybinės mugės teritorijoje – 23 Eur.

Rinkliavos dydžiai:
1. prekiaujant masinių renginių, švenčių, reklaminių akcijų metu, išskyrus prekybą Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje – 7,2 Eur/d.;
2. prekiaujant rankdarbiais, tautodailės ar dailės dirbiniais masinių renginių, švenčių metu, išskyrus prekybą Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje – 2,9 Eur/d.;
3. už viešojo maitinimo įmonių produkcijos realizaciją nestacionariosiose lauko kavinėse masinių renginių, švenčių metu, išskyrus prekybą Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje – 29 Eur/d.

Už paslaugų teikimą masinių renginių, švenčių, reklaminių akcijų metu, išskyrus paslaugų teikimą Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje – 14 Eur/d.
Informacija Prašymai priimami ir informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 72, dzeneta.budvytyte@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2017-06-08 11:17:33