Netekote artimo

Leidimų laidoti išdavimas

Paslaugos aprašymas Klaipėdos miesto esančiose ir prižiūrimose kapinėse galima palaidoti mirusį asmenį į naują kapavietę arba šeimos kapavietėje tik gavus leidimą laidojimui.

Kapavietės skiriamos nemokamai.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Kapinių priežiūra
Gyvenimo atvejai Netekote artimo
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Pažymų apie palaidotus asmenis išdavimas
Atsakingas dalinys Kapinių priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Zina Stankienė tel. 846 31 99 93 tel. mob. +370686 73452
Paslaugos vykdytojas Giedrius Gylys tel. 846 31 99 81
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Mirusiojo mirties liudijimas;
Atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimas (jei reikia);
Jeigu atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo miršta ar dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūra – to asmens mirties liudijimas ar giminaičių, sutuoktinio ar giminaičių susitarimas dėl kito asmens paskyrimo atsakingu už kapavietės priežiūrą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas, 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo"
3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T2-228 „Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Klaipėdos miesto kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo"
4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-06-15 įsakymas Nr. AD1-1915 „Dėl kapo duobės kasimo Klaipėdos miesto kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija Informacija teikiama tel.: (8 46) 31 44 12; 31 99 93; 31 99 81; 31 99 87

Pasiūlymus ir pastabas apie paslaugos teikimą rašykite adresu: zina.stankiene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2018-05-07 11:45:36