Užsiimate verslu

Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus miesto gatvėse išdavimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga apima dviejų kelio ženklų grupių – informacinių ir paslaugų įrengimą, kai šiuos ženklus ketina įrengti fiziniai ir juridiniai asmenys miesto gatvėse savo lėšomis.
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Transporto skyrius
Paslaugos vadovas Rimantas Mockus tel. 846 39 60 90 tel. mob. +370620 12516
Paslaugos vykdytojas Vytautas Paukštė tel. 846 39 61 36
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl paslaugų ar informacinio kelio ženklo miesto gatvėse įrengimo
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Pageidaujamų kelio ženklų išdėstymo schema ar planas, suderintas su policija, kuriame nurodomi pageidaujami kelio ženklai.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Kelio ženklai. Techninės sąlygos. Lietuvos standartizacijos departamentas, Lietuvos standartas LST 1335:1994
2. Kelio ženklų ir signalų konvencija, priimta 1968-11-08 Vienoje, įsigaliojo nuo 1992-11-20
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 nutarimas Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
4. Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas. Lietuvos standartizacijos departamentas, Lietuvos standartas LST 1405:1995
5. Kelių ženklinimas. Lietuvos standartizacijos departamentas, Lietuvos standartas LST 1379:1995
6. Europos susitarimas, papildantis Kelio ženklų ir signalų konvenciją, pateiktą pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje, priimtas 1971-05-01 Ženevoje, įsigaliojo nuo 1993-01-31
Informacija Tel. (8 46) 39 61 36
Informacija atnaujinta 2014-10-07 09:33:47