Užsiimate verslu

Leidimų ir leidimų egzempliorių vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga skirta įmonėms, turinčioms atitinkamą licenciją, norinčioms vežti keleivius mažais autobusais, autobusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais.
Leidimas vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais – tai nustatyta gatvės arba kelio trasa, kuria keleiviai vežami keleivinio transporto priemone nustatytu dažnumu, įlaipinant arba išlaipinant keleivius kelionės metu tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Aurelija Būdvytienė tel. 846 39 61 14
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Licencija (pateikiama, jei licencija išduota ne Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos);
Licencijos kopija (-os) (pateikiama (os), jei licencijų kopijos išduotos ne Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos);
Keleivių vežimo maršrutiniais taksi, reguliariųjų reisų autobusais sutarties ir sutarties priedų kopijos;
Mokėjimo pavedimo ar kvito apie sumokėtą nustatytą valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą originalas ar kopija.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos 1996 m. lapkričio 19 d. Kelių transporto kodeksas Nr. I-1628
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymu Nr. 3-62 patvirtintos Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VMI prie FM
Bankas „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52721
Paslaugos kaina Už leidimo vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimą – 18 Eur;
Už papildomo egzemplioriaus vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimą – 6 Eur.
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 72, (8 46) 39 61 20
Informacija atnaujinta 2018-09-17 15:09:11