Užsiimate verslu

Leidimo įsigyti, laikyti, veisti agresyvius šunis ir jais prekiauti išdavimas

Paslaugos aprašymas Agresyvios veislės šuns šeimininkas kreipiasi į savivaldybės administraciją 116 kab. ir užpildo nustatytos formos prašymą išduoti leidimą įsigyti, laikyti, veisti agresyvius šunis ir jais prekiauti.
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Miesto tvarkymo skyrius
Paslaugos vadovas Irena Šakalienė tel. 846 39 60 84 tel. mob. +370698 30930
Paslaugos vykdytojas Laima Jūrevičienė tel. 846 39 60 87
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti leidimą įsigyti, laikyti, keisti, veisti agresyvius šunis ir jais prekiauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. asmens tapatybės dokumento kopija;
2. asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas agresyvus šuo ar jo mišrūnas, deklaravimo dokumentų kopija;
3. pažyma, kad atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
4. pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
5. pažyma, kad atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jo teistumas išnykęs ar panaikintas;
6. pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas;
7. pažyma, kad išklausytas privalomas mokymo programos kursas agresyvių šunų turėtojams.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 242 patvirtintos Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo ir prekybos jais taisyklės.
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010-12-23 sprendimas Nr. T2-373„Dėl Gyvūnų laikymo Klaipėdos mieste taisyklių patvirtinimo“
3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-23 įsakymas Nr. AD1-372 „Dėl leidimų įsigyti, laikyti, veisti agresyvius šunis ir jais prekiauti išdavimo“
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 60 87
Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:42:31