Gyvenamosios vietos klausimai

Laikino būsto nuoma ir nuomos sutarčių termino atnaujinimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga yra taikoma tik įrašytiems į turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti asmenų ir šeimų sąrašą ir atitinkantiems Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo“ 24 dalies reikalavimus bei pateikusiems prašymus suteikti laikiną būstą, kol sulauks eilės socialinio būsto nuomai. Laikinas būstas nuomojamas eilės laikino būsto laukiančiųjų sąraše sulaukusiems asmenims ir šeimoms bei ne eilės tvarka -asmenims ir šeimoms, kurių prašymus svarstė Savivaldybės gyvenamųjų patalpų klausimams nagrinėti komisija ir priėmė šiuos prašymus tenkinančius protokolinius nutarimus. Nuomos sutartys sudaromos vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtais įsakymais dėl laikino būsto nuomos ar dėl laikino būsto nuomos termino atnaujinimo. Sutartys yra pasirašomos metams su galimybe atnaujinti sutarties nuomos terminą. Pasibaigus nuomos terminui yra pasirašoma nauja laikino būsto nuomos sutartis.
Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinio būsto nuoma
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Edita Riekašienė
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Kai sudaroma pirma laikino būsto nuomos sutartis:
Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
Asmens tapatybės dokumento, santuokos, ištuokos, mirties, vaikų gimimo liudijimų kopijos.
2. Kai sudaroma laikini būsto nuomos sutartis naujam terminui:
Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
Asmens tapatybės dokumento, santuokos, ištuokos, mirties, vaikų gimimo liudijimų kopijos;
Ankstesnė laikino būsto nuomos sutartis.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas
3. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo
4. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo“
Informacija Tel. (8 46) 39 60 28
Informacija atnaujinta 2018-08-02 13:58:08