Statotės namą

Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų surašymas

Paslaugos aprašymas Paslaugos vykdytojas, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiūri objektą, atlieka foto fiksaciją, nustato vertingųjų savybių būklės pasikeitimą ir surašo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas galioja 6 mėnesius nuo jo surašymo dienos, jei objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai.
Paslaugos kategorija Paveldosauga
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Paveldosaugos skyrius
Paslaugos vadovas Vitalijus Juška
Paslaugos vykdytojas Birutė Butkuvienė tel. 846 39 60 77
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Kultūros paveldo objekto nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija;
objekto inventorinė medžiaga;
įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo)
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Mokėjimo rekvizitai
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 2004-09-28 Nr. IX-2452
2. Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo taisyklių patvirtinimo", 2009-10-30 Nr. ĮV-593
3. Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2000 m. Gruodžio 15 d. Nutarimo nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM
Bankas Swedbank AB
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53021
Paslaugos kaina 58 eurai perdavėjo ar įgijėjo raštišku pageidavimu už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimas gali būti atliktas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie ketinimą sudaryti sandorį.
Informacija Tel. (8 46) 39 60 77
Informacija atnaujinta 2016-06-13 11:43:09