Netekote artimo

Konsultacijų teikimas Kapinių priežiūros skyriaus kompetencijos klausimais

Paslaugos aprašymas Teikiamos konsultacijos Kapinių priežiūros skyriaus kompetencijos klausimais.
Paslaugos kategorija Kapinių priežiūra
Gyvenimo atvejai Netekote artimo
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Pažymų apie palaidotus asmenis išdavimas
Atsakingas dalinys Kapinių priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Zina Stankienė tel. 846 31 99 93 tel. mob. +370686 73452
Paslaugos vykdytojas Giedrius Gylys tel. 846 31 99 81
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas, 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T2-228 „Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Klaipėdos miesto kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo"
Informacija Informacija teikiama tel.: (8 46) 31 44 12; 31 99 93; 31 99 81; 31 99 87

Pasiūlymus ir pastabas apie paslaugos teikimą rašykite adresu: zina.stankiene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2016-06-27 13:35:12