Gyvenamosios vietos klausimai

Konsultacijų teikimas apie pastatų, butų ar kitų patalpų centralizuoto šildymo atjungimą vartotojų iniciatyva

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama interesantams - fiziniams ir juridiniams asmenims -, kuriems reikalinga konsultacija žodžiu arba raštu apie pastatų, butų ar kitų patalpų daugiabučiame name atjungimo nuo centralizuoto šildymo sistemos sąlygas ir tvarką.
Paslaugos kategorija Konsultacijos statybos ir būsto įrengimo klausimais
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Konsultacijų apie elektros energijos tiekimą gyvenamiesiems namams, namo vidaus elektros tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto, apskaitos, mokesčių už paslaugas nustatymo tvarką teikimas
Atsakingas dalinys Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Algis Gaižutis tel. 846 39 60 96 tel. mob. +370686 22419
Paslaugos vykdytojas Skirmantas Adašiūnas tel. 846 39 60 82
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, 2003-05-20 Nr. IX-1565
2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003-06-30 įsakymas Nr. 4-258 "Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003-08-07 įsakymas Nr. 4-300 "Dėl Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodikos patvirtinimo"
Informacija Telefonai: Nr. (8 46) 39 60 82; (8 46) 39 60 96
Informacija atnaujinta 2014-10-07 08:38:01