Konsultacijų dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (istorinių pastatų) ir objektų esančių kultūros paveldo teritorijoje ar vietovėje teikimas

Paslaugos aprašymas Interesantams teikiama informacija dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (istorinių pastatų) ir objektų esančių kultūros paveldo teritorijoje ar vietovėje.
Paslaugos kategorija Paveldosauga
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Paveldosaugos skyrius
Paslaugos vadovas Vitalijus Juška
Paslaugos vykdytojas Birutė Butkuvienė tel. 846 39 60 77
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 2004-09-28, Nr. IX-2452
Informacija Tel. (8 46) 39 60 77, el. paštas: birute.butkuviene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2016-03-15 16:58:32