Gyvenamosios vietos klausimai

Konsultacijų apie elektros energijos tiekimą gyvenamiesiems namams, namo vidaus elektros tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto, apskaitos, mokesčių už paslaugas nustatymo tvarką teikimas

Paslaugos aprašymas Konsultacija suteikiama kreipiantis fiziniam ir juridiniam asmeniui žodžiu arba raštu dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo tvarkos.
Paslaugos kategorija Konsultacijos statybos ir būsto įrengimo klausimais
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Statinių naudojimo priežiūros vykdymas bei konsultacijų apie pastatų priežiūros organizavimo tvarką teikimas
Atsakingas dalinys Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Algis Gaižutis tel. 846 39 60 96 tel. mob. +370686 22419
Paslaugos vykdytojas Skirmantas Adašiūnas tel. 846 39 60 82
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas, 2007-11-20 Nr. X-1329
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintos naujos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės
3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 1999-10-19 nutarimas Nr.85 „Dėl centralizuotos šilumos kainų taikymo, nustatant mokėjimus už patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą daugiabučio gyvenamojo namo butams, tvarkos tvirtinimo“
Informacija Telefonai: Nr. (8 46) 39 60 82; (8 46) 39 60 96
Informacija atnaujinta 2014-10-07 08:36:22