Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2013-12-18
Posėdžio pavadinimas KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-12-18 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-12-18 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VIAČESLAVO KARMANOVO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ Judita Simonavičiūtė

Priėmė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO Judita Simonavičiūtė

Priėmė su pataisa
4 DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Jolita Grigaitienė

Priėmė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-34 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Priėmė su pataisa
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Rūta Kambaraitė

Priėmė
7 DĖL TERITORIJOS TARP SENOSIOS SMILTELĖS G., MARIŲ G., SKIRVYTĖS G., KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOS RIBOS, UPELIO G. IR MINIJOS G., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Almantas Mureika

Priėmė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-232 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Gediminas Pocius

Nepritarė
9 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
10 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
11 DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Priėmė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-222 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
13 DĖL 2014 METŲ PASKELBIMO VĖTRUNGIŲ METAIS Narūnas Lendraitis

Priėmė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-233 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS“ PAKEITIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė
16 DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė su pataisa
17 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI Narūnas Lendraitis

Priėmė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-316 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SPORTO ĮSTAIGŲ SPORTO BAZIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Mantas Bagočius

Priėmė
19 DĖL BURIAVIMO, IRKLAVIMO, BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ SPORTINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Mantas Bagočius

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMO PSO EUROPOS SVEIKŲ MIESTŲ TINKLO VI FAZĖJE Janina Asadauskienė

Priėmė
21 DĖL TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO MAKSIMALAUS DYDŽIO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
22 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO Audronė Liesytė

Priėmė
23 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI CIVILINĖJE BYLOJE Andrius Kačalinas

Priėmė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO Nr. T2-167 „DĖL PAVEDIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Andrius Kačalinas

Priėmė
25 DĖL PROJEKTO „BUVUSIO RUMPIŠKĖS DVARO TVARKYBOS DARBAI BEI PRITAIKYMAS VISUOMENĖS REIKMĖMS“ PARAIŠKOS TEIKIMO Elona Jurkevičienė

Priėmė
26 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS MOKESČIO Danguolė Netikšienė

Priėmė
27 DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ, PLANAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Danguolė Netikšienė

Priėmė su pataisa
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Daiva Berankienė

Priėmė su pataisa
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-196 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO Rimantas Mockus

Priėmė
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rimantas Mockus

Priėmė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-403 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ EKSPLOATACIJOS BEI ĮRENGIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ EINAMOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR NELEGALIŲ, BEŠEIMININKIŲ AR NETINKAMŲ EKSPLOATUOTI REKLAMINIŲ SKYDŲ DEMONTAVIMO DARBŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Irena Šakalienė

Priėmė
32 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
33 DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Genovaitė Paulikienė

Priėmė
34 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
35 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR KAI KURIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
36 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Arūnas Barbšys

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška