Užsiimate verslu

Kelių transporto veiklos licencijų kopijų ir licencijų kopijų dublikatų išdavimas, duomenų pakeitimas, galiojimo laiko pratęsimas

Paslaugos aprašymas Licencijų kopijos išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Licencijos, pateikus prašymą ir visus dokumentus, kurių reikia licencijos kopijai gauti.
Išduodama licencijos kopija vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, licencijos kopija laikoma kelių transporto priemonėje.
Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.
Pratęsiant licencijos kopijos galiojimą išduodama nauja licencijos kopija.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijų dublikatų išdavimas, pakeitimas, galiojimo laiko pratęsimas
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Aurelija Būdvytienė tel. 846 39 61 14
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti licencijos kopiją ar pratęsti jos galiojimo laiką
Prašymas išduoti licencijos (licencijos kopijos) dublikatą
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Vežėjas, pageidaujantis gauti kelių transporto veiklos licencijos kopiją, pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti savivaldybei:
1. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
Kai reikia pakeisti duomenis licencijos kopijoje (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), vežėjas savivaldybei turi pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę.
Praradus licencijos kopiją, licencijos kopijos dublikatas išduodamas savivaldybei pateikus nustatytos formos prašymą. Už licencijų kopijų išdavimą, pratęsimą, pakeitimą, dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos 1996 m. lapkričio 19 d. Kelių transporto kodeksas Nr. I - 1628
2. Lietuvos respublikos vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo"
3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-13 įsakymas Nr. AD1-1664
4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-11 įsakymas Nr. AD1-93 „Dėl prašymų išduoti licenciją arba licencijos kopiją, pratęsti jos galiojimo laiką verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais formų patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 440 ,,Dėl lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 n. Gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 ,,Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Bankas „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52721
Paslaugos kaina 1. licencijos kopijos išdavimas, pratęsimas – 35 Eur;
2. licencijos kopijos pakeitimas, licencijos kopijos dublikato išdavimas – 7,2 Eur.
Informacija Tel. (8 46) 39 61 72, (8 46) 39 61 20
Informacija atnaujinta 2018-09-17 15:02:52