Duomenų pateikimas ir išdavimas

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama juridiniams asmenims, esantiems valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojais.
Prašymas ir atsakymas pateikiami raštu.
Paslaugos kategorija Valstybinės žemės ir kito turto administravimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Mokesčių skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Petraitienė tel. 8 46 39 60 13
Paslaugos vykdytojas Edita Vaitiekūnienė tel. 8 46 39 61 09
Aprašymas interesantui 1. Nekilnojamo turto pirkimo –pardavimo sutarties kopija;
2. Valstybinės žemės nuomos sutarties kopija.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T2-107 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“ pakeitimo“
3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-192 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“ pakeitimo“
4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T2-107 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“ pakeitimo“
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. T2-192 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos“ pakeitimo“
Priedų sąrašas 1. Metų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija
Informacija Žemės nuomos mokesčio administravimo klausimais konsultuoja Mokesčių skyriaus vyr. specialistė Edita Vaitiekūnienė, tel. 39 61 09 ir Mokesčių skyriaus vyr. specialistė Viktorija Tamošiūnė, tel. 39 60 37.
Informacija atnaujinta 2019-03-29 14:24:43