Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 17
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-06-23 08:45:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 8877864) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8877875) Indrė Butenienė

Atidėjo
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. 1-243 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8877889) Indrė Butenienė

Atidėjo
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-182 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8877914) Indrė Butenienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (Nr. 8877919) Edita Mockienė

Pritarė su pataisa
6 DĖL DARBO SUTARTIES SU V. V. ŠEPUČIU NUTRAUKIMO (Nr. 8877939) Edita Mockienė

Pritarė
7 DĖL DARBO SUTARTIES SU S. KAUPIU NUTRAUKIMO (Nr. 8877944) Edita Mockienė

Pritarė
8 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „DANĖS GALERIJA“ LIKVIDAVIMO (Nr. 8877949) Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė
9 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 8877952) Ignas Pocius

Pritarė
10 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 8877967) Rasa Rumšienė

Pritarė
11 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 8877969) Genovaitė Paulikienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO (Nr. 8877971) Vaida Žvikienė
Jolanta Laužikaitė

Pritarė su pataisa
13 DĖL KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 8877975) Laima Prižgintienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS PRANO MAŠIOTO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 8877981) Laima Prižgintienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-123 „DĖL KLASIŲ (PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR MOKINIŲ (VAIKŲ) SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2016–2017 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 8877986) Laima Prižgintienė

Pritarė
16 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (Nr. 8877996) Narūnas Lendraitis

Pritarė
17 DĖL PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS, PERKAMOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 8878005) Audronė Liesytė

Pritarė
18 DĖL NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 8878010) Janina Asadauskienė

Pritarė
19 DĖL NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 8878013) Janina Asadauskienė

Pritarė su pataisa
20 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI (Nr. 8878025) Violeta Gembutienė

Pritarė
21 DĖL PRITARIMO PARAIŠKŲ PARENGIMO PIRKIMUI, JŲ FINANSAVIMUI BEI TOLIMESNIAM ĮGYVENDINIMUI (Nr. 8878032) Violeta Gembutienė

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-128 ,,DĖL REGULIARIOJO REISO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTO AUTOBUSO APIPAVIDALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8878045) Rimantas Mockus

Pritarė
23 DĖL VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ IR PRIEPLAUKŲ STEIGIMO IR REGISTRAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 8878066) Rimantas Mockus

Pritarė su pataisa
24 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 8878070) Genovaitė Paulikienė

Pritarė
25 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 8878073) Genovaitė Paulikienė

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 8878078) Genovaitė Paulikienė

Pritarė
27 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 8878089) Genovaitė Paulikienė

Pritarė
28 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO (Nr. 8878097) Genovaitė Paulikienė

Pritarė
29 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 8878104) Genovaitė Paulikienė

Pritarė
30 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 8878121) Danguolė Netikšienė

Pritarė
31 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 8878131) Danguolė Netikšienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška