Rūpestis dėl vaikų

Įvaikinimo registravimas

Paslaugos aprašymas Įvaikinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

Užsienio valstybių teismo sprendimai pateikiami asmeniškai. Jie turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Civilinė metrikacija
Gyvenimo atvejai Rūpestis dėl vaikų
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Gimimo registravimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dapšienė tel. 846 41 23 97
Paslaugos vykdytojas Birutė Kaminskienė tel. 8-46 410 534
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Įtėvių (įtėvio, įmotės) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantys dokumentai.
2. Jei įtėviai susituokę – santuoką patvirtinantis dokumentas, jei šie duomenys neįtraukti į Gyventojų registro duomenų bazę.
3. Vaiko gimimą patvirtinantis dokumentas.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11 Nr. I-1374
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
5. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
9. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
10. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
Informacija Priėmimo valandos:

pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis 8.00–12.00 val. ir 13.00–17.00 val., penktadienis 8.00–12.00 val. ir 13.00-15.45 val.

Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g. 11), 1 a., 2 kabinetas, tel. (8 46) 41 05 34, el. p. birute.kaminskiene@klaipeda.lt


Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:33:49