Duomenų pateikimas ir išdavimas

IV klasės pirotechnikos priemonių naudojimo vietų derinimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama interesantams, norintiems suderinti vietas, kuriose būtų galima naudoti IV klasės pirotechnikos priemones.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Viešieji renginiai
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas
Atsakingas dalinys Viešosios tvarkos skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Vintilaitė tel. 846 41 27 22 tel. mob. +370695 67391
Paslaugos vykdytojas Edvardas Šutinas tel. 846 21 85 81 tel. mob. +370614 75869
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl leidimo naudoti IV klasės pirotechnikos priemones
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Licencija naudoti IV klasės pirotechnikos priemones (kopija).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas, 2004 03 23 Nr. IX-2074
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T2-410 patvirtintos Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklės
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 21 85 81
Informacija atnaujinta 2014-10-07 10:55:10