Gyvenamosios vietos klausimai

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

Paslaugos aprašymas Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą. Nepilnamečių vaikų išvykimą deklaruoja tėvai, įtėviai, globėjai
Paslaugos kategorija Gyvenamosios vietos deklaravimas
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Božienė tel. 846 39 61 87
Paslaugos vykdytojas Rūta Baltrušaitienė tel. 8 46 39 61 02
Prašymo forma (-os) Išvykimo iš LR deklaracija
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
2. Vaikų gimimo liudijimai ir asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Globą arba atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
4. Gyvenamosios vietos deklaracija, pildoma asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui (pildoma vietoje).

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės
D.U.K.
Paslaugos kaina Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacija Interesantai Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriuje (S. Šimkaus g.11, 1 kab.) priimami pagal išankstinę registraciją. Registruotis galima tel. (8 46 ) 39 61 02, el. paštu ruta.baltrusaitiene@klaipeda.lt; dana.zemguliene@klaipeda.lt. Darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12 val. iki 12.45 val. – pietų pertrauka) Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau. Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną, o nesant techninių sąlygų, kai tik atsiras minėtos sąlygos. Paslauga teikiama neatlygintinai. Užsienio valstybėse gyvenantys asmenys, kurie iš Lietuvos Respublikos išvyko trumpiau kaip 6 mėnesiams, tačiau užsienio valstybėje pasiliko ilgiau kaip 6 mėnesius, išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse Išvykimą iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui galima deklaruoti ir internetu. Išsami informacija apie išvykimo deklaravimą pateikiama https://www.klaipeda.lt/lt/isvykimo-is-lietuvos-respublikos-ilgesniam-nei-6-menesiai-laikotarpiui-deklaravimas/2080 Užpildyta ir pasirašyta išvykimo deklaracija gali būti siunčiama paštu, kartu su galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija. Kiekvienam asmeniui deklaracija pildoma atskirai (net ir už nepilnamečius vaikus). Jei deklaracijos pildomos už save ir nepilnametį vaiką – pildomos 2 deklaracijos (vaiko deklaraciją turi pasirašyti vienas ir tėvų), pridedama asmens dokumento kopija vieno iš tėvų, vaiko gimimo liudijimo kopija ir vaiko asmens dokumento kopija.
Informacija atnaujinta 2019-01-07 14:49:32