Reikia pagalbos

Išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus pateikimo organizavimas

Paslaugos aprašymas Organizuojama socialinio darbuotojo vertinimo ir išvadų pateikimo apie asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu arba ribotai veiksniu tam tikroje srityje, gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje, paslauga.
Paslaugos kategorija Socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 63 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Sveikatos apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Janina Asadauskienė tel. 846 39 60 71 tel. mob. +370687 40644
Paslaugos vykdytojas Salomėja Razutienė tel. 846 39 63 11
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Suinteresuotas asmuo (asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras kreipiasi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją ir pateikia nustatytos formos prašymą dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, išvados pateikimo. Prašyme nurodo asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardą, pavardę, gimimo datą, buvimo vietą.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija atnaujinta 2018-09-05 08:31:54