Duomenų pateikimas ir išdavimas

Išrašo išdavimas apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus

Paslaugos aprašymas Išduodamas registro išrašas apie konkrečioje vietovėje galiojančius registre įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Žemėtvarkos skyrius
Paslaugos vadovas Raimonda Gružienė tel. 846 39 61 62 tel. mob. +370 615 41404
Paslaugos vykdytojas Raimonda Kranauskaitė tel. 846 39 61 64
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl registro išrašo išdavimo apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Nurodyti teritoriją, kuriai reikalingas išrašas.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-19 nutarimu Nr. 721
4. Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-09-30 nutarimu Nr. 936
Informacija Tel.: (8 46) 39 61 64; 39 61 62
Informacija atnaujinta 2016-04-01 16:23:12