Reikia paramos

Išmokos neįgaliesiems skyrimas

Paslaugos aprašymas Išmokos skiriamos auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius Lietuvos Respublikoje įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą – iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų. Išmokos dydis – 20 procentų bazinės socialinės išmokos (1 BSI – 38 Eur) dydžio.
Ši išmoka asmeniui mokama už einamąjį mėnesį.
Išmoka, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas išmokai gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

- darbingumo lygio pažyma arba Invalidumo pažymėjimas, kuriuose yra įrašas, kad asmuo nedarbingas;
- mokymo įstaigos pažyma (jeigu mokosi vyresnis kaip 18 metų asmuo);
- dokumentai, patvirtinantys tėvystės (motinystės) ryšį arba globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju arba rūpintoju, arba šių dokumentų kopijos;
- atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke.
Jeigu nurodytus dokumentus (duomenis) Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar įstaigomis arba šie nurodyti dokumentai yra Savivaldybės administracijoje esančiose išmokų bylose ir šių dokumentų ar duomenų pakanka išmokai neįgaliesiems skirti, tai jų pareikti nereikia.

Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-03-26 nutarimas Nr. 193 „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-06 įsakymu Nr. A1-98 patvirtintas Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašas
Priedų sąrašas 1. Prašymo priedas Nr. 1
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-05-14 11:01:31