Reikia paramos

Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas

Paslaugos aprašymas Išmoka skiriama: Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios) skiriama 8 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 38 Eur) dydžio išmoka per mėnesį ir mokama ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis yra ne mažesnis už šioje dalyje nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį.
Jeigu vaiko priežiūros išmokos, skiriamos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, dydis yra mažesnis už aukščiau nurodytą išmokos dydį, skiriamos išmokos įvaikinus vaiką dydis yra lygus aukščiau nurodytos išmokos įvaikinus vaiką dydžio ir gaunamos vaiko priežiūros išmokos dydžio skirtumui.
Jeigu nuo teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą atsiradimo dienos nepraėjo 24 mėnesiai, išmoka įvaikinus vaiką mokama nuo teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pabaigos iki aukščiau nurodyto išmokos mokėjimo termino pabaigos.
Išmoka neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:
1) kitam iš vaiko įtėvių ar vienam iš vaiko senelių už tą patį įvaikintą vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą; 2) vaikas yra emancipuotas; 3) vaikas yra susituokęs; 4) vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės; 5) sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikina kitas sutuoktinis (sugyventinis).

Prašymus dėl išmokų pareiškėjai gali teikti ir interneto svetainėje www.spis.lt
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas
Išmokos vaikui skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Priedas SP-1
Priedas SP-2
Aprašymas interesantui Kreipiantis dėl išmokos būtina pateikti:
1. Vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
2. Įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti.
Jei dėl išmokos kreipiasi įgaliotas asmuo be kitų reikalingų dokumentų turi pateikti asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai
3. Socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Laukininkų g. 19A, tel. (8 46) 32 46 96
Informacija atnaujinta 2019-01-11 13:13:30