Duomenų pateikimas ir išdavimas

Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

Paslaugos aprašymas Šią paslaugą sudaro dokumentų priėmimas ir jų peržiūrėjimas.
Perduoti turtą (inžinerinių tinklų ir įrenginių) gali juridiniai ir fiziniai asmenys.
Paslaugos kategorija Valstybinės žemės ir kito turto administravimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Turto perėmimas savivaldybės nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų
Atsakingas dalinys Turto skyrius
Paslaugos vadovas Genovaitė Paulikienė tel. 846 39 60 26 tel. mob. +370689 41210
Paslaugos vykdytojas Edvardas Simokaitis tel. 846 39 60 36
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl inžinerinių tinklų bei įrenginių perdavimo savivaldybės nuosavybėn
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia ir sutartį pasirašo įgaliotas asmuo
Perduodamų inžinerinių tinklų ar įrenginių statybos užbaigimo dokumentas (kopija).
Perduodamo turto inventorinė byla (patvirtinta kopija) Originalas pateikiamas perdavus turtą.
Perduodamų tinklų ar įrenginių vertę patvirtinantys dokumentai.
Sutartys ar susitarimai su savivaldybe dėl inžinerinių tinklų ar įrenginių statybos (kopija).
Tinklų išpildomoji nuotrauka.
Pažyma apie tinklų techninę būklę.
Žemės sklypo apie inžinerinius tinklus ir įrenginius valstybinės žemės nuomos dokumentas.
Bendrovės arba bendrijos narių ar valdybos narių pasitarimo protokolo išrašas apie sprendimą perduoti neatlygintinai Savivaldybės nuosavybėn inžinerinius tinklus ir įrenginius.
Turto registravimo pažymėjimas ( kopija)
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas 1998-06-12 Nr. 54-1492
Informacija Tel. (8 46) 39 60 36
Informacija atnaujinta 2014-10-07 10:50:51