Duomenų pateikimas ir išdavimas

Interesantų priėmimas susipažinti su savivaldybės veiklos dokumentais

Paslaugos aprašymas Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalinga susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūrinių dalinių dokumentų originalais.
Kadangi didžiojoje dalyje pažymų pateikiama informaciją apie asmens duomenis, kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniams asmenims) arba kitokius duomenis, įrodančius teisę gauti informaciją (juridiniams asmenims).
Paslaugos kategorija Archyvinių dokumentų tvarkymas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Interesantų priėmimas susipažinti su likviduotų juridinių asmenų dokumentais
Atsakingas dalinys Archyvas
Paslaugos vadovas Živilė Trynkinienė tel. 846 39 32 24 tel. mob. +370698 36279
Paslaugos vykdytojas Regina Janušonienė tel. 846 39 32 24
Prašymo forma (-os) Prašymas priimti susipažinti su savivaldybės veiklos dokumentais
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas
Informacija Archyvo pažymos išduodamos Savivaldybės administracijos archyve, 117 kab., Liepų g. 11, Klaipėda.
Tel. (8 46) 39 32 24; 39 61 31
Prašymai priimami:
pirmadienį 9–13 val., antradienį, ketvirtadienį
9–12 val., trečiadienį 13–18 val.

Informacija atnaujinta 2014-10-06 18:02:16