Duomenų pateikimas ir išdavimas

Interesantų konsultavimas darbo užmokesčio ir darbo stažo patvirtinimo klausimais

Paslaugos aprašymas Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingos konsultacijos darbo užmokesčio ir darbo stažo patvirtinimo klausimais.
Paslaugos kategorija Archyvinių dokumentų tvarkymas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Interesantų konsultavimas likviduojamų juridinių asmenų dokumentų sutvarkymo klausimais
Atsakingas dalinys Archyvas
Paslaugos vadovas Živilė Trynkinienė tel. 846 39 32 24 tel. mob. +370698 36279
Paslaugos vykdytojas Dalia Pozneckienė tel. 846 39 61 30
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Informacija Tel.: (8 46) 39 61 30, 39 61 31.
Informacija atnaujinta 2014-10-06 18:07:19