Reikia informacijos

Informacijos ir konsultacijų teikimas visuomenės sveikatos kontrolės, sanitarijos ir higienos taisyklių reikalavimų klausimais

Paslaugos aprašymas Savivaldybės visuomenės sveikatos kontrolės vykdymas pagal asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka.
Sanitarijos, higienos ir visuomenės sveikatos klausimais rizikos veiksnių nustatymas, tyrimų ir/ar matavimų organizavimas gyvenamojoje aplinkoje.
Profilaktinio kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos) organizavimas gyvenamosiose patalpose.
Paslaugos kategorija Sanitarija ir higiena
Gyvenimo atvejai Reikia informacijos
Paslaugos suteikimo trukmė 1 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Sveikatos apsaugos skyriaus inspektorių visuomenės sveikatos kontrolės vykdymas (neplaninis pagal asmenų prašymus, skundus, savivaldybės gydytojo pavedimus, motyvuotus valstybinės ar savivaldybės institucijos pavedimus) Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka
Gyvenamosios aplinkos kokybės vertinimas, rizikos veiksnių nustatymas ir jų tyrimo organizavimas
Atsakingas dalinys Sveikatos apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Janina Asadauskienė tel. 846 39 60 71 tel. mob. +370687 40644
Paslaugos vykdytojas Salomėja Razutienė tel. 846 39 63 11
Prašymo forma (-os) Prašymas suteikti informaciją visuomenės sveikatos kontrolės, sanitarijos ir higienos klausimais
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2. LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas
3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimas Nr. T2-9 „Dėl Klaipėdos miesto sanitarijos ir higienos taisyklių patvirtinimo“
4. Lietuvos higienos normos, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais
5. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-18 įsakymas Nr. AD1-3175 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyriaus inspektorių veiklos aprašo patvirtinimo“
6. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-02-24 įsakymas Nr. AD1-383 „Dėl kenksmingumo pašalinimo Klaipėdos miesto gyvenamosiose patalpose tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija Tel. (8 46) 39 60 73; (8 46) 39 93 11
Informacija atnaujinta 2018-09-06 09:09:33