Reikia informacijos

Informacijos ir konsultacijų kalbos klausimais teikimas

Paslaugos aprašymas Konsultacijų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais teikiamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Dėl konsultacijos galima kreiptis tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją Danės g. 17, Klaipėdoje, telefonu, paprastu arba elektroniniu paštu.
Paslaugos kategorija Valstybinės kalbos vartojimas
Gyvenimo atvejai Reikia informacijos
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Viešosios tvarkos skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Vintilaitė tel. 846 41 27 22 tel. mob. +370695 67391
Paslaugos vykdytojas Asta Chrustaliova tel. 846 21 98 82
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975)
Informacija Informacija apie teikimo vietas : Tel. (8 46) 21 98 82; el.p. asta.chrustaliova@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2013-05-17 13:04:00