Informacijos dėl nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių nustatymo teikimas

Paslaugos aprašymas Interesantams teikiama informacija dėl nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių nustatymo.
Paslaugos kategorija Paveldosauga
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Paveldosaugos skyrius
Paslaugos vadovas Vitalijus Juška
Paslaugos vykdytojas Birutė Butkuvienė tel. 846 39 60 77
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 2004-09-28, Nr. IX-2452
Informacija Tel. (8 46) 39 60 77, el. paštas: birute.butkuviene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2016-03-15 16:57:05