Gyvenamosios vietos klausimai

Gyventojų konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo, registracijos, veiklos ir reorganizavimo bei jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais

Paslaugos aprašymas Asmuo ar asmenų grupė į Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Butų ir energetikos poskyrį (123 kab.) nustatytu priėmimo laiku arba iš anksto suderintu laiku.
Interesantams nuosekliai išdėstoma bendrijos steigimo, jungtinės veiklos sutarties pasirašymo bei registracijos procedūros. Nurodoma būtina dokumentacija, bei jos gavimo šaltiniai.
Konsultuojama bendrijos veiklos klausimais: valdymo organų kompetencijos, jų išrinkimo ir perrinkimo, sprendimų priėmimo, mokesčių nustatymo ir skaičiavimo, bendrojo naudojimo objektų bei teisės aktų nustatyta tvarka paskirtos teritorijos priežiūros ir kt.
Paaiškinama bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo, jungtinės veiklos sutarties nutraukimo procedūros.
Paslaugos kategorija Konsultacijos statybos ir būsto įrengimo klausimais
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Butų ir energetikos poskyris
Paslaugos vadovas Algis Gaižutis tel. 846 39 60 96 tel. mob. +370686 22419
Paslaugos vykdytojas Lina Smilgytė
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas
2. Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas
D.U.K.
Informacija Konsultacijoms bendrijos steigimo, valdymo ir reorganizavimo bei jungtinės veiklos sudarymo klausimais asmenys gali kreiptis į Butų ir energetikos poskyrį (123 kab.) iš anksto suderintu laiku (tel. 314450) arba priėmimo laiku: I ir III nuo 10:00 iki 12:00 ir IV nuo 14:00 iki 16:00Konsultuojantis tiesiogiai ar telefonu paslauga suteikiama iš karto.
Kreipiantis raštu – per 20 d.d.
Informacija atnaujinta 2016-10-12 15:40:15