Problemos mieste

Gyvenamosios aplinkos kokybės vertinimas, rizikos veiksnių nustatymas ir jų tyrimo organizavimas

Paslaugos aprašymas Sveikatos apsaugos skyriaus inspektoriai (specialistai) apžiūri ir įvertina visuomenės sveikatos kontrolės objektus, nustato galimus sveikatai rizikos veiksnius ir kenksmingų veiksnių šaltinio valdytoją. Visuomenės sveikatos kontrolės objektai:
1. gatvės, skverai, aikštės, parkai, paplūdimiai ir kitos savivaldybės teritorijos;
2. asmenims priklausančių teritorijų sanitarijos kontrolė;
3. gyvenamųjų namų patalpos ir kiemai.
Patikrinimo aktu paveda nustatytam kenksmingų šaltinių valdytojui organizuoti nurodytoje gyvenamojoje aplinkoje laboratorinius tyrimus (matavimus) ir nustatytu terminu pranešti apie atliktų tyrimų rezultatus.
Sveikatos apsaugos skyriaus inspektoriai (specialistai) gyvenamosios aplinkos kokybės tyrimus ir vertinimus organizuoja šiais atvejais:
1. Ypatingų ekologinių situacijų atvejais bei jų padarinių likvidavimo efektyvumui nustatyti.
2. Kai nepavyksta nustatyti gyvenamojoje aplinkoje esančių kenksmingų sveikatai šaltinio ir/ar jo valdytojo.
3. Pažeidėjui neprisipažįstant ir/ar atsisakius organizuoti nurodytus tyrimus (matavimus).
4. Susidarius konfliktinei situacijai bendruomenėje dėl vykdomos veiklos neigiamos įtakos sveikatai.
5. Grupiniam gyventojų pareiškimo skundo ištyrimui.
6. Socialiai remtinų gyventojų pareiškimuose nurodytų faktų objektyviam nustatymui
Paslaugos kategorija Sanitarija ir higiena
Gyvenimo atvejai Problemos mieste
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Sveikatos apsaugos skyriaus inspektorių visuomenės sveikatos kontrolės vykdymas (neplaninis pagal asmenų prašymus, skundus, savivaldybės gydytojo pavedimus, motyvuotus valstybinės ar savivaldybės institucijos pavedimus) Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka
Atsakingas dalinys Sveikatos apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Janina Asadauskienė tel. 846 39 60 71 tel. mob. +370687 40644
Paslaugos vykdytojas Salomėja Razutienė tel. 846 39 63 11
Prašymo forma (-os) Prašymas gyvenamosios aplinkos kokybės vertinimui ir rizikos veiksnių nustatymui gyvenamoje aplinkoje
Papildoma informacija Paslaugų teikimo schemą
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2. Klaipėdos miesto savivaldybė administracijos direktoriaus 2016-10-12 įsakymu Nr. AD1-3175 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Sveikatos apsaugos skyriaus inspektorių veiklos aprašas
3. Lietuvos higienos normos, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais
Informacija Tel. (8 46) 39 60 73; (8 46) 39 63 11
Informacija atnaujinta 2018-09-06 09:10:36
module_name: name
module_name: m_article
[klaipeda] - m_article...