Gyvenamosios vietos klausimai

Grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimas būstu

Paslaugos aprašymas Ši paslauga teikiama grįžtantiems nuolat gyventi į Lietuvą politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimos nariams, kurie yra įrašyti į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą sąrašą (Grįžtančių į Lietuvą nuolat gyventi politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių aprūpinimo būstu sąrašas)
Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinio būsto nuoma
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Edita Riekašienė
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Lietuvos Respublikos piliečio pasas;
Šeimos narių, kurie ruošiasi gyventi Lietuvoje, asmens dokumentai.


Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-05 nutarimas Nr. 320 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2002-2007 metų programos ir Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“
2. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
3. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo
Informacija Tel. (8 46) 39 60 28
Informacija atnaujinta 2018-08-02 13:58:44