Užsiimate verslu

Duomenų teikimas ir atnaujinimas dėl keleivių ir transporto priemonių neatlygintino kėlimosi keltais per Kuršių marias

Paslaugos aprašymas Ši paslauga skirta Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims ir jų lengvosioms transporto priemonėms bei juridinių asmenų, turinčių Smiltynėje registruotą buveinę, transporto priemonėms ir darbuotojams neatlygintinai perkelti keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os).
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Transporto skyrius
Paslaugos vadovas Rimantas Mockus tel. 846 39 60 90 tel. mob. +370620 12516
Paslaugos vykdytojas Janina Matyžaitė
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
Transporto priemonės registracijos liudijimas;
Nekilnojamojo turto registrų centro duomenų išrašas;
Darbo sutartis;
Kiti dokumentai.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Informacija Informacija teikiama tel.: (8 46) 39 60 92, 39 60 90
Informacija atnaujinta 2019-01-24 10:02:37