Reikia pagalbos

Dienos socialinės globos institucijoje skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Paslaugos aprašymas Dienos socialinė globa institucijoje – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Paslauga skiriama darbingo amžiaus asmenims su negalia, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis institucijoje.
Prašymą-paraišką dienos socialinės globos institucijoje paslaugai gauti raštu pateikia asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai - BĮ neįgaliųjų centrui „Klaipėdos lakštutė“, Lakštučių g. 6, Dienos socialinės globos institucijoje padalinui, Panevėžio g. 2,
BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centrui „Danė“, Kretingos g. 44,
VšĮ „Klaipėdos specialiajai mokyklai-daugiafunkciam centrui „Svetliačiok“, Baltijos pr. 49
Asmeniui sprendimo kopija dėl dienos socialinės globos institucijoje paslaugos skyrimo išsiunčia Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius.

Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Marytė Žukienė tel. (8 46) 39 63 02
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- neįgaliojo pažymėjimas;
- šeimos gydyto ir/ar gydytojo psichiatro medicinos dokumentų išrašas (F 027/a);
- darbingumo lygio pažyma, specialiųjų poreikių nustatymo pažyma;
- pažyma apie darbingo amžiaus šeimos narių pajamas už 3-is mėnesius iki kreipimosi dėl dienos socialinės globos institucijoje paslaugų skyrimo
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2012-06-29 įstatymas Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. . Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-07-28 sprendimas Nr. T2-256 „Dėl perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dienos socialinės globos asmenims su negalia ir sunkia negalia skyrimo, teikimo ir apmokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“
6. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-02-19 sprendimas Nr. T2-18 „Dėl dienos socialinės globos institucijoje skyrimo, teikimo ir apmokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, Lakštučių g. 6, tel. (8 46) 38 34 02, Dienos socialinės globos institucijoje padalinys, Panevėžio g. 2, tel. (8 46) 41 60 65, mob. 8 647 266 29, el. paštas info@klaipedoslakstute.lt, www.klaipedoslakstute.lt
Dienos socialinės globos institucijoje kaina vienam asmeniui su negalia – 459,60 Eur per mėnesį.
Dienos socialinės globos institucijoje kaina vienam asmeniui su sunkia negalia – 641,34 Eur per mėnesį.
2019 m.liepos 1 d. duomenimis dienos socialinės globos institucijoje paslaugų laukiančių eilėje skaičius yra 2 su sunkia negalia; su negalia – 0. BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“, Kretingos g. 44, tel. (8 46) 49 76 14, (8 46) 49 76 17, el. paštas info@danespc.lt, www.danespc.lt
Dienos socialinės globos institucijoje kaina vienam senyvo amžiaus, senyvo amžiaus su negalia ar suaugusiam asmeniui su negalia – 584,45 Eur per mėnesį.
Dienos socialinės globos institucijoje kaina vienam senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia ar suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 617,76 Eur per mėnesį.
2019 m. liepos 1 d. BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ Suaugusių asmenų su psichine negalia padalinyje: su negailia: eilėje nėra, laisvų vietų 4; su sunkia negalia: eilėje nėra, laisvų vietų 1. Senyvo amžiaus asmenų padalinyje: su negalia 20 vietų, laisvų vietų nėra, laukiančių eilėje 6; su sunkia negalia 20 vietų, laisvų vietų nėra, laukiančių eilėje 7. VšĮ „Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“, Baltijos pr. 49, tel. (8 46) 34 59 30, el. paštas svet.mokykla@gmail.com, www.svetliaciok.lt
Dienos socialinės globos institucijoje kaina vienam suaugusiam asmeniui su negalia – 24,46 Eur per dieną.
Dienos socialinės globos institucijoje kaina vienam suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 37,94 Eur per dieną
2019 m. liepos 1 d. VšĮ „Klaipėdos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre „Svetliačiok“: asmenų su psichine negalia skaičius - 13, laisvų vietų nėra, laukiančių eilėje nėra. asmenų su sunkia psichine negalia skaičius - 13, laisvų vietų nėra, laukiančių eilėje nėra.
Informacija atnaujinta 2019-07-01 15:48:51