Duomenų pateikimas ir išdavimas

Detaliojo plano koregavimo techninio projekto rengimo metu teikimas tvirtinti

Paslaugos aprašymas Detaliojo plano koregavimo techninio projekto rengimo metu teikimas tvirtinti
Paslaugos kategorija Architektūra
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Almantas Mureika tel. 846 39 61 61
Paslaugos vykdytojas Ona Petrutienė tel. 846 39 61 60
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Gavus teigiamą Teritorijų planavimo komisijos išvadą, teikiamas nustatytos formos prašymas Archtektūros ir miesto planavimo skyriui tvirtinti detaliojo plano korekciją, Archtektūros ir miesto planavimo skyriaus vyr. specialistei Onai Petrutienei. Prie prašymo pridedama:
1.Teritorijų planavimo komisijos protokolas (kopija).
2. Sukomplektuota originali byla (su visa rengimo medžiaga), 1 egz.
3. Detaliojo plano koregavimo techninio projekto rengimo metu aiškinamojo rašto (sprendinių) 7 kopijos.
4. Detaliojo plano koregavimo techninio projekto rengimo metu pagrindinio brėžinio (didelės raiškos su komisijos parašais) originalaus dydžio brėžinių 2 kopijos.
5. Detaliojo plano koregavimo techninio projekto rengimo metu pagrindinio brėžinio (didelės raiškos su komisijos parašais) A3 formato 7 kopijos.
6. Sklypo plano (didelės raiškos su komisijos parašais) originalaus dydžio brėžinių 2 kopijos.
7. Sklypo plano (didelės raiškos su komisijos parašais) A3 formato 7 kopijos.
8. Skaitmeninė laikmena su įrašytais šiais duomenimis, 1 vnt.:
8.1. topografiniu planu (*pdf formatu);
8.2. detaliojo plano koregavimo techninio projekto rengimo metu pagrindiniu brėžiniu ir sklypo planu (didelės raiškos su komisijos parašais ,*pdf formatu);
8.3. detaliojo plano koregavimo techninio projekto rengimo metu aiškinamuoju raštu (*pdf formatu).

Visi teikiami tvirtinti dokumentai turi būti pasirašyti rengėjų, projekto vadovo, iniciatoriaus. Brėžiniai su derinančių (pritariančių) institucijų antspaudais. Brėžiniuose ir aiškinamajame rašte dešiniajame kampe viršuje palikta vietos tvirtinimo spaudui.
Papildoma informacija Paslaugų teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2. LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintos „Kompleksinių teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklės“2014 m. sausio 2 d. Nr. D1-8“
Informacija Tel. (8 46) 39 61 60
Informacija atnaujinta 2017-03-07 15:02:28
module_name: name
module_name: m_article
[klaipeda] - m_article...