Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 15
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2016-04-29 08:38:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-86 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO“ PAKEITIMO
Pastabos 39. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T2-86 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO“ PAKEITIMO.
Būsena Pritarė su pataisa
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-141.docx
.... T1-141pr1.docx
.... T1-141pr2.PDF
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė su pataisa
Balsas Balsų skaičius %
PRIEŠ 2 10
SUSILAIKĖ 3 15
15 75
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška