Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 46
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2018-12-20 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T2-78 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO
Pastabos 6. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T2-78 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO“ PAKEITIMO.
Būsena Pritarė su pataisa
Prisegtos bylos
Pagrindinės bylos
AtsisiųstiRodyti kaip HTMLt1-308.docx
Papildomos bylos
AtsisiųstiRodyti kaip HTMLt1-308pr1.docx
AtsisiųstiRodyti kaip HTMLt1-308pr2.docx
AtsisiųstiRodyti kaip HTMLt1-308pr3.pdf
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-308pr4p.pdf
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė su pataisa
Balsas Balsų skaičius %
PRIEŠ 1 3.45
SUSILAIKĖ 7 24.14
21 72.41
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška