Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Posėdžio numeris 2014-09-15
Klausimo nr.
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Posėdžio data 2014-09-15 09:00:00
klausimas DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO
Pastabos 17. SVARSTYTA. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO. NUSPRĘSTA. Kalbėjo Jolanta Uptienė.
Būsena Pritarė
Byla(os) Pagrindinės bylos
.... T1-189.docx
.... T1-189pr1.docx
.... T1-189pr2.docx
Narių balsavimo rezultatai
Klausimo būsena Pritarė
Balsas Balsų skaičius %
PRIEŠ 1 4
SUSILAIKĖ 1 4
23 92
Detalūs balsavimo rezultatai
Klausimo veiksmai

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška